Issue 2, 1982

Karen Vintges, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Marin Terpstra, Peter van Lieshout, Hanneke Stasse, Hanna Lantinga, Nel van den Haak, Jolanta Klein, Jean Jaminon, Hans Radder & Rene Görtzen

Biografie

Karen Vintges

Jacques Derrida

Jacques Derrida is werkzaam in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Tor zijn om- vangrijke oeuvre behoren onder meer: De la grammatologie (Parijs, Minuit 1967), Marges de la philosophie (Parijs, Minuit 1972) en Schibboleth. Pour Paul Celan (New York, Columbia University Press 1986).

Julia Kristeva

Marin Terpstra

Peter van Lieshout

Hanneke Stasse

Hanna Lantinga

Nel van den Haak

Jolanta Klein

Jean Jaminon

Hans Radder

Hans Radder is als hoogleraar filosofie van wetenschap en technologie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Am- sterdam. Hij redigeerde de bundel The commodification of academic re- search. Science and the modern university (University of Pittsburgh Press, 2010), en is mederedacteur (met Alfred Nordmann en Gregor Schiemann) van Science transformed? Debating claims of an epochal break (University of Pittsburgh Press, 2011). E-mail: H.Radder@vu.nl.

Rene Görtzen