De marginale professie (Sjaak Koenis, ‘Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen’)

Willem Halffman

Biografie

Willem Halffman

Willem Halffman is docent bij het Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt al meer dan twin- tig jaar tijdelijk aan Nederlandse universiteiten. Hij was tot voor kort co- ordinator van de nationale onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur. Hij publiceerde onder andere over wetenschappe- lijke beleidsadvisering en de rol van kennis in milieubeleid (zie halffman.net voor details). E-mail: w.halffman@science.ru.nl.