Issue 3, 2013

Willem Halffman, Hans Radder, Atene Mendelyte, Robin Vandevoordt, René Gabriëls, Thijs Lijster, Frank Ankersmit, Marieke Borren, Nathan Slangen & Sem de Maagt

Biography

Willem Halffman

Willem Halffman is docent bij het Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt al meer dan twin- tig jaar tijdelijk aan Nederlandse universiteiten. Hij was tot voor kort co- ordinator van de nationale onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur. Hij publiceerde onder andere over wetenschappe- lijke beleidsadvisering en de rol van kennis in milieubeleid (zie halffman.net voor details). E-mail: w.halffman@science.ru.nl.

Hans Radder

Hans Radder is als hoogleraar filosofie van wetenschap en technologie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Am- sterdam. Hij redigeerde de bundel The commodification of academic re- search. Science and the modern university (University of Pittsburgh Press, 2010), en is mederedacteur (met Alfred Nordmann en Gregor Schiemann) van Science transformed? Debating claims of an epochal break (University of Pittsburgh Press, 2011). E-mail: H.Radder@vu.nl.

Atene Mendelyte

Atene Mendelyte is a Ph.D. candidate in film studies at the Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden. Prior to that, she studied at the University of Amsterdam and was affiliated to the Nether- lands Institute for Cultural Analysis. She is currently working with Amer- ican avant-garde films in relation to Deleuzian film-philosophy, mental- and neuroaesthetics. Previously, she worked with Samuel Beckett's televi- sion plays as well as his theatrical notebooks, concentrating on either film-philosophical or intermedial aspects of his works.

Robin Vandevoordt

Robin Vandevoordt studeerde sociologie en literatuur aan de universitei- ten van Antwerpen en East Anglia (V.K.). Momenteel werkt hij als FWO- aspirant aan een doctoraat over de discoursen rond verantwoordelijkheid ten opzichte van slachtoffers van de Syrische burgeroorlog.

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Thijs Lijster

Thijs Lijster (1981) studied philosophy at the University of Groningen and the New School for Social Research in New York. Currently, he is assistant professor in the philosophy of art and culture at the University of Groningen, and postdoctoral researcher at the Culture Commons Quest Office of the University of Antwerp. He published De grote vlucht inwaarts (Bezige Bij, 2016) and Benjamin and Adorno on Art and Art Criticism. Critique of Art (Amsterdam University Press 2017), and coedited De kunst van kritiek. Adorno in context (Octavo 2015) and Spaces for Criticism. Shifts in Contemporary Art Discourses (Valiz 2015). This interview is a prepublication for the book The Future of the New. Artistic Innovation in Times of Social Acceleration, which is to be published by Valiz publishers in spring 2017.

Frank Ankersmit

Frank Ankersmit is emiritus professor Intellectual History and Philosophy of History at the University of Groningen.

Marieke Borren

Marieke Borren teaches philosophical anthropology, political philosophy, legal philosophy, philosophy of culture, and gender studies at the Univer- sities of Nijmegen, Groningen and Amsterdam. Her expertise lies in the areas of political philosophy, feminist theory, and philosophical anthro- pology. Her research focuses on political phenomenology, a perspective she developed in her dissertation, Amor Mundi. Hannah Arendt's Political Phenomenology of World (University of Amsterdam, 2010). She applied political phenomenology to contemporary cases, such as debates on na- tional identity, irregular migrants, social movements and identity politics. Her present research further develops political phenomenology, by inves- tigating the fundamental conditions of civic engagement and disengage- ment.

Nathan Slangen

Nathan Slangen is research Master student at the Faculty of Philosophy, University of Groningen.

Sem de Maagt

Sem de Maagt is a PhD student at the Erasmus University Rotterdam. His PhD thesis is about the role of conceptions of human nature and person- hood in theories of justice.