Issue 1, 1992

Renée van de Vall, Rudi Laermans, Baukje Prins, Harry Kunneman, Lolle Nauta, Mieke Aerts, Rosi Braidotti, Inge Tramm, Maarten Doorman, Caroline van Eck, Rian Voet & Willem Halffman

Biography

Renée van de Vall

Renée van de Vall is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: r.vandevall@lk.unim.aas.nl

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Baukje Prins

Harry Kunneman

Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie, het samenwerkingsverband van alle humanistische organisaties in Nederland. Hij publiceerde o.a. De waarheidstrechter (Boom 1986), Van theemutscultuur naar walk- man-ego (Boom 1996), Postmoderne moraliteit (Boom 1999) en Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (Humanistics University Press/SWP 2005).

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Mieke Aerts

Rosi Braidotti

Inge Tramm

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Caroline van Eck

Rian Voet

Willem Halffman

Willem Halffman is docent bij het Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt al meer dan twin- tig jaar tijdelijk aan Nederlandse universiteiten. Hij was tot voor kort co- ordinator van de nationale onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur. Hij publiceerde onder andere over wetenschappe- lijke beleidsadvisering en de rol van kennis in milieubeleid (zie halffman.net voor details). E-mail: w.halffman@science.ru.nl.