Issue 3, 2013

Het academisch manifest

Hans Radder & Willem Halffman

Biography

Hans Radder

Hans Radder is als hoogleraar filosofie van wetenschap en technologie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Am- sterdam. Hij redigeerde de bundel The commodification of academic re- search. Science and the modern university (University of Pittsburgh Press, 2010), en is mederedacteur (met Alfred Nordmann en Gregor Schiemann) van Science transformed? Debating claims of an epochal break (University of Pittsburgh Press, 2011). E-mail: H.Radder@vu.nl.

Willem Halffman

Willem Halffman is docent bij het Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt al meer dan twin- tig jaar tijdelijk aan Nederlandse universiteiten. Hij was tot voor kort co- ordinator van de nationale onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur. Hij publiceerde onder andere over wetenschappe- lijke beleidsadvisering en de rol van kennis in milieubeleid (zie halffman.net voor details). E-mail: w.halffman@science.ru.nl.