(1)
Vintges, K. Taal, Macht En Identiteitspolitiek: Een Kritische Blik Op Gijs Van Oenen’s Culturele Veldslagen. krisis 2023, 43, 180-185.