Voor een beperkt publiek. De effecten van besloten wooncomplexen op het publieke domein in Nederland

Joost Tennekes and David Hamers

Biography

Joost Tennekes

Joost Tennekes is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

David Hamers

David Hamers is senioronderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.