Une carte postale de l’Amerique. Interview met Derrida

Veronica Vasterling

Biography

Veronica Vasterling

Veronica Vasterling Is als UHD filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit Nijmegen. E-mail: wasterling@phil.kun.nl