Tussen determinisme en voluntarisme. Op zoek naar een Europees antwoord op economische globalisering

Ewald Engelen

Biography

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.