Stichtelijke kinderfilosofie

Berrie Heesen

Biography

Berrie Heesen

Berne Heesen is zelfstandig kinderfilosoof en de auteur van Klein maar dapper (Da- men 1996) en Kinderfilosoferen (Damon 1998). Adres: Faculteit der Geestesweten- schappen, Afdeling Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelen- straat15, IOIZ CP Amsterdam/