Semiologie en grammatologie

Jacques Derrida and Julia Kristeva

Biography

Jacques Derrida

Jacques Derrida is werkzaam in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Tor zijn om- vangrijke oeuvre behoren onder meer: De la grammatologie (Parijs, Minuit 1967), Marges de la philosophie (Parijs, Minuit 1972) en Schibboleth. Pour Paul Celan (New York, Columbia University Press 1986).

Julia Kristeva