Over de oergeschiedenis van moraliteit

Leon Pijnenburg

Biography

Leon Pijnenburg

Leon Pijnenburg studeerde sociologie en filosofie in Tilburg en is universitair docent bij de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR). Zijn onderwijsactiviteiten liggen vooral op het gebied van de wetenschapsfilosofie en de ethiek. Leon.Pijnenburg@wur.nl