Voorpublicatie

Krisis

Beste lezers, auteurs, vrienden,

Vlak voor de jaarwisseling verheugt het Krisis iets ouds en iets nieuws aan te kunnen kondigen. Onze meest recente nummers las u al op onze vernieuwde website. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om ook al onze oude gedigitaliseerde nummers daar toegankelijk te maken. Vandaag kunnen wij de afronding van deze verhuizing aankondigen. Om de toegankelijkheid van het oude kracht bij te zetten verschijnt er vandaag ook iets nieuws op onze site. Wij publiceren het interview dat ons redactielid Thijs Lijster afnam met Boris Groys alvast voor. In dat interview staat het vijfentwintigjarige jubileum van Groys’ Über das Neue én de honderdste verjaardag van Marcel Duchamps Fountain centraal.

Krisis is nog steeds een volledig onafhankelijk online tijdschrift, ver weg van de grote uitgeverijen en kennisfabrieken. Deze onafhankelijkheid betekent dat wij te meer afhankelijk zijn van uw donaties. Hoewel Krisis een kleine boekhouding heeft, vereist het draaiende houden van ons online platform een minimale bijdrage van onze lezers en auteurs – van u dus. Om onze bijdrages van een zo hoog mogelijk niveau te laten zijn werkt Krisis met een betaalde redactiesecretaris en betaalde tekstcorrectoren (terwijl de redactie zichzelf uitbuit). Zonder uw donatie kan Krisis niet blijven voortbestaan. Wij hopen daarom dat u, lezer, auteur, sympathisant, met een kleine (of grotere) donatie bij wilt dragen aan een zekere financiële toekomst voor Krisis – wij hebben u nodig! Een donatie kunt u over maken naar NL33INGB0005172630 tnv Krisis.

De gehele redactie wenst u een prettige jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar!

Lees het interview hier

Biografie

Krisis