Nieuws Archief
{:en}Boekpresentatie{:}{:nl}Boekpresentatie {:}
24.02.2016

{:en}

Op maandagavond 11 juni presenteert Gijs van Oenen zijn nieuwe boek Overspannen Democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen, in Spui 25, van 20-21.30u. Er is een discussiepanel bestaande uit de hoogleraren politicologie Sarah de Lange en Tom van der Meer; de gespreksleiding is in handen van Irena Rosenthal. Het boek is inmiddels al in de winkel verkrijgbaar! Wie wil komen: het is gratis, wel even aanmelden.
{:}{:nl}
Op maandagavond 11 juni presenteert Gijs van Oenen zijn nieuwe boek Overspannen Democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen, in Spui 25, van 20-21.30u. Er is een discussiepanel bestaande uit de hoogleraren politicologie Sarah de Lange en Tom van der Meer; de gespreksleiding is in handen van Irena Rosenthal. Het boek is inmiddels al in de winkel verkrijgbaar! Wie wil komen: het is gratis, wel even aanmelden.
{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:
{:en}Evenement: Kennis, Kunst, Kritiek{:}{:nl}Evenement: Kennis, Kunst, Kritiek{:}
24.02.2016

{:en}

Op vrijdag 1 juni wordt aan de hand van de thema’s kennis, kunst en kritiek naar de herinnering en actualiteit van 1968 gekeken in Vox-Pop in Amsterdam.
Met workshops, paneldiscussies, exposities, en aan het eind van de dag kritiese poezie & performances.

{:}{:nl}

Op vrijdag 1 juni wordt aan de hand van de thema’s kennis, kunst en kritiek naar de herinnering en actualiteit van 1968 gekeken in Vox-Pop in Amsterdam.
Met workshops, paneldiscussies, exposities, en aan het eind van de dag kritiese poezie & performances.

{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:
{:en}Mailinglist{:}{:nl}Mailinglist{:}
24.02.2016

{:en}

If you want to be updated about Krisis, its new issues and calls for papers , there is a possibility to subscribe to our newsletter. Send an email to info@krisis.eu with "Registration Newsletter" as subject or click here, and we'll keep you posted!

{:}{:nl}

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe nummers en call for papers van Krisis, registreer dan voor onze nieuwsbrief. Stuur een email naar info@krisis.eu met "Registration Newsletter" als onderwerp of klik hier, en wij houden u op de hoogte.

{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:
{:en}Donations{:}{:nl}Donaties{:}
24.02.2016

{:en}

Krisis still is a completely independent online journal, without any ties to big publication companies and factories of knowledge. This independence means that we remain dependent on your donations. Although Krisis is a non-profit enterprise, we are in need of a small annual budget for our platform to stay afloat. To keep the quality of our contributions as high as possible, Krisis works with a paid editorial assistant and a paid proofreader (while the editorial board is happy to self-exploit). Without your donation, Krisis cannot subsist. Therefore, we hope that you – reader, contributor, supporter – are willing to donate a small (or larger) amount to Krisis to secure our financial future: we need you! Donations can be sent directly to our bank account at IBAN NL33INGB0005172630.

{:}{:nl}

Krisis is nog steeds een volledig onafhankelijk online tijdschrift, ver weg van de grote uitgeverijen en kennisfabrieken. Deze onafhankelijkheid betekent dat wij te meer afhankelijk zijn van uw donaties. Hoewel Krisis een kleine boekhouding heeft, vereist het draaiende houden van ons online platform een minimale bijdrage van onze lezers en auteurs – van u dus. Om onze publicatie van een zo hoog mogelijk niveau te laten zijn werkt Krisis met een betaalde redactiesecretaris en betaalde tekstcorrectoren (terwijl de redactie zichzelf uitbuit). Zonder uw donatie kan Krisis niet blijven voortbestaan. Wij hopen daarom dat u – lezer, auteur, sympathisant – met een kleine (of grotere) donatie bij wilt dragen aan een zekere financiële toekomst voor Krisis: wij hebben u nodig! Een donatie kunt u over maken naar NL33INGB0005172630 tnv Krisis.

{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:
{:en}Archive{:}{:nl}Archief{:}
24.02.2016

{:en}

Our entire archive is transferred to our new site. Have a look and let us know if anything is missing!

{:}{:nl}

Ons volledige digitale archief staat inmiddels op deze site - op de stukken na die nog gedigitaliseerd moeten worden. Laat het ons vooral weten als u in het digitale bezit bent van een artikel dat wij nog niet online hebben staan.

{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:

A Reaction to the Früchtl/Bal Debate

Murat Aydemir

New Book by Martin Jay
24.02.2016

So there's a new book by Martin Jay on late critical theory. Also recently published, our Hauke Brunkhorst dossier. Doesn't matter which one you read first.

Gerelateerde Berichten Related Articles:

Dossier

René Gabriëls

{:en}New website{:}{:nl}Nieuwe Website{:}
24.02.2016

{:en}

The new issue of Krisis is accompanied by an entire new digital environment. In order to make Krisis more accessible it is redesigned and equipped with a new website. Although we have tried our uttermost best to make the new website function as good as possible, there still might be several small imperfections hidden in this new digital platform. If you discover one (or more) of those, please let us know by sending an e-mail to info@krisis.eu and we'll continue  our endevaours to reach perfection.

{:}{:nl}

Het nieuwe nummer van Krisis verschijnt binnen een volkomen nieuwe digitale omgeving. Om Krisis bereikbaarder te maken, kent het tijdschrift een nieuw ontwerp en verschijnt het vanaf heden op deze nieuwe website. Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om de nieuwe website zo goed mogelijk te laten functioneren, zouden er toch enkele imperfecties op kunnen duiken. Als u er een (of meerdere) herivan ontdekt, schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@krisis.eu.

{:}

Gerelateerde Berichten Related Articles:

Editorial

Krisis