‘Hier spreekt uw gezagvoerder.’ Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk

Gijs van Oenen

Biografie

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.