Eigendomsrechten op software
copyright annex patent of open source?

Paul de Laat

Biografie

Paul de Laat

Paul de Laat is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, Hij publiceerde onder meer in Ethics and Information Technology, Human Relations en de International Review of law andEconomics. E-mail: P.B.de.Laat@philos. rug.nl