De beslissing om filosofisch te denken

Jeroen Bartels

Biografie

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de filosofie en metafysica van de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde o.a Geschiedenis wan het subject, Deel I (Descartes-Hume-Kan). Kampen 1993 en Deel III (Hegel-Nietzsche) . Kampen 1995 Deel III volgt.