Liefdesverhalen

Wouter Achterberg

Biography

Wouter Achterberg

Wouter Achterberg doceert ethiek, politieke filosofie en milieufilosofie aan de Uni- versiteit van Amsterdam Voorts is hij bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbe- geerte aan de Landbouw Universiteit Wagenmgen. Adres: Faculteit der Geesteswe- tenschappen, Afdeling Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat is, i o n CP Amsterdam.