Kritiek tussen erfgoed en moderniteit

Herman de Ley

Biography

Herman de Ley

Herman de Ley is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij is tevens diiecteui van het Centtum voot Islam in Europa. Adres: Blandijnbeig 2, B- 9000 Gent, België.