Kan twijfel eeuwig duren?

Annemiek Nelis

Biography

Annemiek Nelis

Annemiek Nelis is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie. Haar onderzoek richt zich op de rol van patiëntenorganisaties in maatschappelijke en ethisch normatieve debatten. A.P.Neiis@uva.nl