Issue 5, 1981

Ivan Illich, Mieke Eijkmans, Elizabeth Wilson, Antoine Verbij, Ries van der Wouden, Peter van den Besselaar and Ruud de Ruyter

Biography

Ivan Illich

Mieke Eijkmans

Elizabeth Wilson

Antoine Verbij

Ries van der Wouden

Ries van der Wouden is politicoloog en werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau

Peter van den Besselaar

Ruud de Ruyter