‘In een groen groen groen groen knollen-knollenland…'(Rob van Gerwen, ‘Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica’)

Liesbeth van Harmelen

Biography

Liesbeth van Harmelen

Liesheth van Hannelen is onderzoekster op het terrein van de esthetica. Eerste Helmer- straat 291-2, 1054 KB Amsterdam.