Hitlers gewillige priesters

Fabian van Samang

Biography

Fabian van Samang

Fabian van Samang is historicus en gediplomeerde in de Internationale Betrekkingen; momenteel werkt hij aan een proefschrift over het gettoïseringsproces van de Europese joden (1939-19.44). E-mail: fabian.van.samang@pandora.be