Het oog van de camera

Irma van der Ploeg

Biography

Irma van der Ploeg

Irma van der Ploeg is ais postdoconderzoeker verbonden aan het Instituut voor Beleid en Management van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Recente publicaties gaan over filosofie en ethiek van informatie-technologie, met name biometrie. vanderpIoeg@bmg.eur.nl