Geen genade

Rosemarie Buikema

Biography

Rosemarie Buikema

Rösemark Buikema is als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Media en Re/presentatie van de Universiteit Utrecht. E-mail: rosemarie.buikema.® let.uu.nl