Filosofie op de basisschool. Een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd

Eva-Anne Ie Coultre

Biography

Eva-Anne Ie Coultre

Eva-Anne Ie Coultre studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds twee jaar als filosofiedocent op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en op bassisschooi De Starter, eveneens in Groningen. E-mail: E.LeCoultre@philos.rug.nl