Een tumor is ook collectief bezit. Het afstaan van lichaamsmateriaal ten behoeve van DNA-banken

Tsjalling Swierstra

Biography

Tsjalling Swierstra