Een pragmatische visie op de hedendaagse analytische filosofie

Richard Rorty

Biography

Richard Rorty

Richard Rorty is misschien wel Amerika's bekendste filosoof; in. plaats van 'analytisch filosoof' zou men hem beter 'pragmatist' kunnen noemen. Zijn bekendste werk is Philosophy and the minor of nature (1979).