Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Arjen Mulder

Biography

Arjen Mulder

Arjen Mulder studeerde biologie, werkte een aantal jaar als filmrecensent en verdiepte zich daarna in mediatheorie. Recent publiceerde hij essays over fotografie in Het fotografisch genoegen