Een natie van achterblijvers. Plessners interpretatie van het nationaalsocialisme

Lolle Nauta

Biography

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden