Economen en hun homo economicus. Striptease van een persona non grata

Jack Vromen

Biography

Jack Vromen

Jack Vromen is als universitair docent filosofie van de economie verbonden aan het Erasmus Instimte for Philosophy and Economics (EIPE)F, aculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit en aan de Faculteit Economie en Econometrie, Universiteit van Amsterdam.