Duitsland en de romantische kritiek op het verlichtingsdenken

Henk Harbers

Biography

Henk Harbers

Henk Harbers is universitair docent aan de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied is de Duitstalige literatuur van de negentiende en de twintigste eeuw. Recente publicaties gaan onder andere over het postmodernisme in de Duitstalige literatuur. h.harbers@rug.nl