Drie kanttekeningen bij Hans Radder

Filip Buekens

Biography

Filip Buekens

Filip Buekens doceert taalfilosofie aan de universiteit van Tilburg. Hij doet onder- zoek in de analytische filosofie (taalfilosofie, filosofie van de geest, analytische her- meneutiek) en de geschiedenis van het postmoderne denken in Frankrijk. F.A.I.Buekens@uvt.nl