De zwaarte van licht. Kundera en de paradox van Kierkegaard

Ries van der Wouden

Biography

Ries van der Wouden

Ries van der Wouden is politicoloog en werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau