De stille generatie

Peter Nijhoff

Biography

Peter Nijhoff

Piet woff heeft de plaats van zijn opleiding nimmer verlaten. Hij geeft les aan hetzelfde Sociologisch Instituut waar hij in 1950 ging studeren. Zijn voorkeur gaat uit naar een reflexieve en historische sociologie.