De dubbele afpersing. Over een zelf gecreëerd monster

Slavoj Zizek

Biography

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek is filosoof en psychoanalyticus. Hij is verbonden aan de Universiteit van Ljubjana, Slovenië.