Betrekkelijkheid én relevantie van het onderscheid tussen mensen en dingen

Ruud Hendriks

Biography

Ruud Hendriks

Ruud Hendriks is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij verricht empirisch-filosofisch onderzoek op uiteenlopende terreinen. E-mail: Hendriks@philosophy.unimaas.nl